Logo

Tai Chi Tao

Berlin - Tempelhof (Ufa-Fabrik)

Berlin - Charlottenburg (Wuli-Schule)

Tai Chi Tao Schriftzeichen

Lineage

Dritte Generation nach Meister Cheng, Man-Ching

Cheng, Man-Ching (1900 - 1975)

Ke, Qihua (1921 - 2001)

Chen, Shi Jong (1960 - Heute) Taipeh, Berlin

Ebel, Jean-Paul (1960 - Heute) Berlin